Pantone Certified Printer –ohjelma tuo painotalon värinhallintaan kokonaisvaltaisen laatujohtamisen työkalut, teollisuuden parhaat käytännöt sekä toimintatavat, joilla painettu värisävy toistuu mahdollisimman tarkasti tavoitteen mukaisesti ja kerrasta toiseen.

Pantone Certified Printer –ohjelmassa katselmoidaan ja analysoidaan kaikki painotalon värinhallintaan littyvät näkökulmat – värien sisääntulotarkastuksesta reprotoimintoihin ja vedostamiseen aina värien sävytttämiseen ja painokoneen laaduvalvontaan.

SISÄLTÖ

MYYNTI

PANTONE Certified Printer status
lisää toiminnan uskottavuutta ja
parempi värinhallinta luo kilpailukykyä.
PantoneLIVE-valmius antaa
etulyöntiaseman

.

PAINOKONE

Painokoneen laadunvalvonta perustuu
ISO-standardien mukaiseen väriarvojen
mittaamiseen, millä varmistetaan että
spottivärit ovat tavoitteen mukaisia.

TOIMINNOT

Standardoidut toimintatavat
ja dokumentoidut työohjeet
vähentävät vuorojen välistä sekä
ajallista vaihtelua. Säännöllisellä
seurannalla parannettaan sävyjen
laadunhallintaa

VÄRIKEITTIÖ

Menettelyt sisääntulevien värien
laadunvarmistukseen ja digitaaliseen
värinvalmistukseen Pantone Live
-värikirjastoihin perustuen.

REPRO

Ohjelmistoista on pääsy sähköisiin
värikirjastoihin ja vedostaminen on
ISO-standardien mukaista

chart

SERTIFIOINTIPROSESSI :

  1. Nykytilanteen kartoitus
  2. Toimintatapojen sekä työohjeiden päivittäminen ja rakentaminen
  3. Sertifiointiauditiointi
  4. Pantone Certified Printer – Jatkuva parantaminen & markkinointi

“PANTONE Certified Printer Program helped me
save 15-20 minutes per make-ready…we now
have capacity to do 30 to 40 more jobs a week.
….
 
One of the best benefits has been with internal
education and workflow process within our own
organization.”

 

Larry Whitaker, 3C Packaging Inc.,
South Carolina